akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

Laboratorium badań palności materiałów.

   Spółka
prowadzi działalność naukowo-badawczą  w zakresie inżynierii bezpieczeństwa obiektów morskich i lądowych oraz systemów transportowych. Status prawny określa KRAJOWY REJESTR SĄDOWY nr KRS: 0000387681. Integralną częścią Spółki jest, akredytowane wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 przez PCA (AB 1501), Laboratorium Badań Palności Materiałów (LBPM). Laboratorium prowadzi działalność w stałej siedzibie Spółki znajdującej się w Policach przy ul. Ofiar Stutthofu  90 w województwie zachodniopomorskim.

   Wyposażenie techniczne i przygotowanie merytoryczne kadry Spółki (wieloletni staż pracy na Politechnice Szczecińskiej) gwarantują wysoką jakość usług naukowo-badawczych. Corocznie bierzemy udział w organizowanych przez Certifer badaniach międzylaboratoryjnych porównując nasze wyniki z wiodącymi europejskimi laboratoriami (kliknij wyniki Certifer). Daje to naszym klientom pewność że wykonane przez nas badania są wiarygodne nie tylko w kraju ale i za granicą.

Wykonujemy usługi w zakresie:

  • badań reakcji na ogień materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie lądowym, morskim i w środkach transportu, kolejowego i drogowego,

  • badań dymotwórczości materiałów/wyrobów i toksyczności produktów ich rozkładu termicznego i spalania,

  • badań przyczyn i okoliczności powstania pożarów rzeczywistych,

  • ekspertyz i opinii z zakresu ilościowej oceny poziomu zagrożenia  pożarowego i wybuchowego obiektów i systemów technicznych,

  • doskonalenia systemów pomiarowych stanowisk do badań reakcji na ogień materiałów, w tym opracowanie i walidacja zintegrowanych, wieloparametrowych systemów pomiarowych    stanowisk badawczych,

  • budowę i modernizację stanowisk badawczych oraz oprogramowania do ich obsługi  zgodnie z poprawkami wprowadzanymi do norm krajowych i międzynarodowych (na potrzeby własne i klientów),

  • konserwacji i badań sprawdzających stanowiska do badań cech pożarowych materiałów na potrzeby własne i zewnętrznych laboratoriów badawczych.  

biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści